Poljoprivredni kredit

Osnovna i obrtna sredstva (nabavka repromaterijala, poljoprivredne opreme, rezervnih dijelova, mehanizacije itd.)

Iznos

Od 500,00 KM do 20.000,00 KM.

Rok otplate

Maksimalan rok otplate kredita do 60 mjeseci, grejs period do 12 mjeseci.

Preduslovi za dobijanje kredita:

državljani BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj;

da su kreditno sposobni;

da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za kredit;

Kopija lične karte;

Potvrda o prebivalištu (cips prijava) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne;

Dokaz o imovini ili prihodima;

Kopija kartice tekućeg računa (samo za tražioca kredita);

Za sudužnika (ako ga ima) je potrebna isto gore navedena dokumentacija;

Ostala dokumentacija po zahtjevu društva.ZAHTJEV ZA KREDIT
Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo Vas da se za detaljne informacije obratite Vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.

Ostali kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDITI

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT